İnsan Kaynakları Politikamız

Hekagro ; personel seçimini, pozisyona göre “eğitimini yeni bitirmiş” ve ya “deneyimli” “işe uygun adaylar” arasından ” çağdaş seçme yöntemlerini uyguladıktan” sonra belirler ve işe alır. Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.İşe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki “iki yönlü” bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder. Çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

İş Başvurusu

Şirketimize iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini; insankaynaklari@hekagro.com adresine gönderebilirler.

İşe Alım Süreci

Hekagro, pazardaki gücüne güç katmak için “İnsanı” en önemli “Kaynak” olarak görür ve bu ilke ile işe alım sürecini yönetir. Öncelikle, Hekagro’daki her pozisyon için “İş Tanımı” yapılmış ve bu iş tanımına uygun “Yetkinlikler” belirlenmiştir. İnsan Kaynakları bölümlerden gelen “Personel Talebi”ni değerlendirir, mevcut aday havuzumuzdan, kullandığımız kariyer sitelerinden ve Hekagro sitesinden yapılan başvurulardan, aranılan özelliklere sahip adayları ön görüşme yaparız ( uzaktaki adaylarla SKYPE görüşmesi) . Ön görüşmede, İnsan kaynaklarımız “Yetkinlik Bazlı Mülakat Yöntemi” kullanarak görüşmesini yapar ve uygun görülen aday, adaylar “Personel Talebi” yapan departmanın orta ve üst kademe yöneticileri ile görüşmeye davet edilir. Bu sürecin sonunda, uygun görülen adaya iş teklifinde bulunulur.

Performans Yönetim Sistemi

Çalışanlarımız için uygulanan “Performans Yönetim Sistemi”, kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olup, somut ve objektif kriterler içerir.

Değerlendirme; “Değerlendiren” ve “Değerlendirilenin” süreç bitiminde karşılıklı görüştüğü “şeffaf” bir sistemdir. Elde edilen veriler, ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim ihtiyaçların belirlenmesi aşamalarında kullanılır.

Eğitim Sistemi

“Performans Yönetim Sistemi” kapsamında elde edilen veriler ışığında, alanında uzman kişi ve kuruluşlarla çalışılarak, çalışanların bireysel ve organizasyonel gelişimini desteklemek, verimliliği ve performansı artırmak amacıyla “Kişisel” ve “Teknik” gelişim eğitimleri düzenlenir. İnsan kaynakları olarak biz, düzenlenen seminer, konferans vb. etkinlikleri takip eder ve yöneticileri bilgilendirerek çalışanların bu etkinliklere yönlendirilmesini sağlarız. Tüm bunlara ek olarak, “Üye olduğumuz kariyer sitelerin düzenlediği online eğitimler ve deneyimli yöneticilerimizin verdiği eğitimlerle, çalışanlarımızın gelişimlerine katkı sağlarız.

Profesyonel Kariyerinizi HEKAGRO'da Sürdürmek İstiyorsanız Açık Pozisyonları Takip Edin!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM