Skip to main content
Haberler

[:tr]8 Yaşındaki Okitsu’da 240kg Verim[:en]240kg of Yield at 8 years old Okitsu [:]

By 29 Eylül 2017Ocak 16th, 2023No Comments
[:tr]

Narenciyede Verim ve Kalitesiyle Kendini İspatlayan Bahçe!

 

Mersin ili Tömük beldesindeki 60 dekarlık narenciye bahçesinde 3. sü düzenlenen Bahçe Gününde, bu yıl yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen bahçenin 8. yılında da artan verim ve kalitesi HEKAGRO ürünlerinin başarısını bir kez daha ispatladı.

2012 yılında yaşanan olumsuz hava koşulları (soğuk, don, aşırı yağış ve rüzgar) sebebiyle tüm meyve, sebze ve tarla bitkileri üreticileri verim ve kalite yönünden zarara uğradı. Özellikle Hatay Dörtyol-Erzin’den Muğla Dalaman’a kadar olan sahil şeridinde, narenciye başta olmak üzere sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının bir çok çeşidinde soğuk, don, aşırı yağış ve sıcak esen rüzgarlardan dolayı % 60-70’e varan verim ve kalite kayıpları yaşandı. Bunun yanında bazı bahçelerde birçok ağaçta aşırı yaprak dökülmeleri ve dal kurumaları görülürken bazı ağaçlar tamamen kökten kurudu. Başta limon olmak üzere birçok narenciye çeşidinde, kaliteli ve düzenli bir besleme programı yapılmayan bahçelerde, sert geçen kış şartlarından dolayı ciddi anlamda çiçeklenme sorunu yaşandı. Mevcut açan çiçeklerde de meyveye döndükten, 1-3 cm büyüklüğe ulaştıktan sonra dökümler oldu.

Hekagro firmasının, alışılagelmiş klasik bitki beslemeden farklı olarak Amerika’nın lider 6 gübre firmasından ithal ettiği patentli gübrelerden oluşan zengin portföyü (Actagro, Nutri-Phite, Cropmaster, Growth Products Nutri-Cal, Albion), çiçeklenme öncesi damlamadan ve yapraktan kış uygulamaları ile hem yaşanan olumsuz kış şartlarından hem de periyodisiteden dolayı görülen zararı asgariye indirerek üreticinin yüzünü güldürmüştür. Uygulama yapılan örnek bahçelerden olan Mersin-Erdemli karayolu üzerinde yoldan geçen herkesin dikkatini çeken, 60 dekarlık okitsu mandarin ve navelina portakal bahçelerini ziyarete gelen üreticiler, ziraat mühendisleri ve tüccarlar 8 yıldır patentli sıvı HEKAGRO ürünlerinin düzenli kullanılması sonucu her sene artan verim artışını ve meyve kalitesini bahçeyi yerinde görerek şahit olmuşlardır.

2010 ve 2011 yıllarında da düzenlenen bahçe günlerine Mersin, Adana, Hatay illerinin yanı sıra İzmir ve Antalya’dan bayiler, danışmanlar, resmi kurum temsilcileri, ihracatçılar, üretici birlikleri ve Ziraat odaları başkan ve üyelerinden oluşan 1200 kişiden fazla katılım, Hekagro ürünlerine ve başarısına olan ilginin büyüklüğünü ortaya koymuştur. Geçtiğimiz yıl katılımcılar önünde yapılan hasatta ağaç başı ortalama 200-220 kg meyve alınmış, bu sene yapılan tarla gününde olumsuz geçen kış şartları yüzünden geçen yıla göre daha düşük meyve hasadı beklenirken ortalama 200-220 kg meyve ile geçtiğimiz yılla aynı verim elde edilmiştir. Çukurova bölgesinde aynı yaşta olan diğer bahçelerde meyve hasadı bölge ortalaması 80-100 kg arasında olmaktadır.

Birçok narenciye üreticisi 1 dekara ortalama 200-300 kg arası klor ve ağır metal içeren tuz indeksi yüksek konvansiyonel gübre (dap, map, fosforik asit, potasyumsülfat v.s.) kullanırken HEKAGRO firması, teknik kadrosu ile yılda bir defa toprak analizi ve 2 defa yaprak analizi, haziran ayında ağaçta meyve sayımı, 15 günde bir meyve çap ölçümü gibi teknik analizler yaparak 1 dekara ortalama 30-50 litre arası özel sıvı organik asit içerikli patentli gübrekullanımına karar verir ve üreticilerine yüksek verim ve kaliteli meyve aldırmayı hedefler.

Hekagro bitki besleme programını kullanan birçok bahçe üreticisi için (narenciye, nar, kayısı, erik, nektarin v.s.) önemli kriterler; ağacın eteğindeki, içindeki ve tepesindeki %90’a yakını aynı ve istenen özelliklerde olan meyvelerin tek makasta hasat edilmesi, meyvelerde homojenlik, parlaklık, kabuk kalitesi ve şeker oranının istenen ölçülerde olmasıdır.

[:en]

The Citrus Orchard Proven with its Yield and Quality!

 

On the 3rd Orchard Day organized at the 60-decare citrus orchard of Tömük town of Mersin, HEKAGRO products proved successful again with increased yield and quality in its 8th year despite negative weather conditions.
Due to negative weather conditions in 2012 (cold, frost, heavy rain and wind), all the fruit, vegetable and field crop growers had losses in terms of yield and quality. Particularly at the coastal line from Hatay Dörtyol-Erzin up to Muğla, Dalaman, up to 60-70% losses of yield and quality were experienced in many varieties of fruit trees with hard and soft seeds especially in citrus because of cold, frost, heavy rain and hot winds. In addition, extreme leaf losses and dry branches were seen in many trees in some orchards, while some trees totally dried from root. In many citrus varieties, particularly in lemon, serious problems of blooming were experienced in orchards with no quality and regular nutrition program due to harsh winter conditions. There were also falls of blossoms after forming fruits of 1-3 cm.
Being different from conventional plant nutrition practices, the rich portfolio of Hekagro composed of patented fertilizers imported from 6 leading fertilizer companies in the United States (Actagro, Nutri-Phite, Cropmaster, Growth Products Nutri-Cal, Albion) makes growers happy minimizing the loss caused by both negative winter conditions and alternate bearing by drip and foliar applications before blooming. Growers, agricultural engineers and merchants visiting the 60-decare Okitsu mandarin and Navelina orange orchards on the Mersin-Erdemli highway, one of the trial orchards, have witnessed the yield increase and fruit quality every year as a result of regular application of patented liquid HEKAGRO products for 8 years.
Participation of more than 1200 people in the Orchard Days organized in 2010 and 2011 in Mersin, Adana, Hatay provinces as dealers, consultants, representatives of official agencies, exporters, growers unions and chairpersons and members of Chambers of Agriculture from İzmir and Antalya showed the amount of interest in the product and success of Hekagro. In the harvest of last year performed before the eyes of the participants, an average of 200-220 kg of fruit were collected per tree, and this year, despite lower expectation of fruit yield due to the negative winter conditions, the same yield of 200-220 kg of daily average was achieved on the Orchard Day. The average regional fruit yield in other orchards of same age in Çukurova region is 80-100 kg.
While many citrus growers use an average of 200-300 kg of conventional fertilizer (dap, map, phosphoric acid, potassium sulfate etc.) per decare containing chlorine and heavy metals with high salt index, HEKAGRO company applies an average 30-50 liters of special liquid organic acid containing patented fertilizer per decare upon soil analysis once a year, leaf analysis twice a year, fruit count on the tree in June, and technical analyses such as diameter measurement every 15 days with its technical staff and targets to have high yield and quality fruit harvest for its growers.
For many orchard growers applying Hekagro plant nutrition program (citrus, pomegranate, apricot, plum, etc.) the most important criteria are harvesting the fruits from the skirts, inner parts and top of the tree that are the same in terms of desired characteristics up to 90% at one single time; homogeneity, brightness, peel quality in fruits and desired sugar level.

[:]