Skip to main content
All Posts By

Admin Admin

[:tr]Feyz Çiftliğinde Sencer Solakoğlu ile Hekagro Sıvı Gübre Denemesi[:en]Hekagro Liquid Fertilizer Trial with Sencer Solakoğlu at Feyz Farm[:]

[:tr]

Feyz Çiftliğinde HEKAGRO Sıvı Gübre Denemesi!

İzle Feyz Al programında bu hafta Sencer Solakoğlu ile birlikte Feyz Çiftliğinde “HEKAGRO” sıvı gübre denemesi yapıldı. Sıvı gübreyi direkt tohumun üzerine bırakarak çalışmamıza başlandı. Hekagro, Türkiye Teknik Direktörümüz, Sami Toğan sıvı gübreyi , bilinçsiz sulama ve gübreleme, mısırda kaliteli ve yüksek verim hakkında fikirlerini Agro TV’de paylaştı.

[:en]

Watch Feyz Al program, together with Sencer Solakoğlu, “HEKAGRO” liquid fertilizer trial was carried out at Feyz Farm. We started our work by placing the liquid fertilizer directly on the seed. Hekagro, Turkey Technical Director, Sami Togan shared his ideas about liquid fertilizer, unconscious irrigation and fertilization, quality and high yield in maize on Agro TV.

[:]

[:tr]Neden Hekagro? Neden Structure?[:en]Why Hekagro? Why Structure?[:]

[:tr]
 • Suda % 100 çözünebilen azot, fosfor, çinko ve organik asitten meydana gelen özel bir üründür.
 • Bitkilerde kökler ile çiçeklerin sağlıklı ve kaliteli gelişmesini sağlar; bitkiye enerji taşır.
 • İçeriğinde kompleksli fosfor bulunan Structure’ın bitkinin kök bölgesine hareket kabiliyeti diğer fosforlu gübrelere göre daha yüksektir (mobil).
 • Toprakta bağlanmayan tek çinko fosforlu gübredir.
 • Gerekli fosforun bitkiye istenilen zamanda taşınmasını sağlar.
 • Bitkiler için oldukça güvenli bir ürün olan Structure üretiminde kullanılan teknolojiden dolayı tuz ve ağır metal içermemektedir.

[:en]
 • It is a special product composed of 100% water soluble nitrogen, phosphorus, zinc and organic acid.
 • It ensures healthy and quality growth of roots and blossoms in plants; carries energy to the plant.
 • The mobility of Structure, which contains phosphorus complexes, to the root zone is better compared to other phosphorus fertilizers.
 • It is the only fertilizer with zinc phosphorus that does not tie up in the soil.
 • It ensures the transfer of necessary phosphorus to the plant when needed.
 • Being a very safe product for plants, Structure does not contain salt or heavy metals thanks to its production technology.

[:]

[:tr]Innovak Global’dan Tropikal ve Subtropikal meyve uzmanı Sergio Gomez’in Türkiye ziyareti[:en]Tropical and Subtropical fruits expert from Innovak Global, Sergio Gomez’s visit to Turkey[:]

[:tr]

Geçtiğimiz nisan ayında bitki, kök ve meyve biyostimülantların da uzman, Meksika merkezli Innovak Global firmasının Latin Amerika tropikal meyve müdürü Sergio Adrian Gomez Perez, Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi.

Marmara ve Akdeniz bölgelerinde Hekagro teknik ekibi ile gerçekleştirilen ziyarette, özellikle katma değeri yüksek olmasından dolayı dikim alanları artan başta kivi ve avokado olmak üzere muz seralarını ziyaret ederek bitki besleme ve yetiştiricilik hakkında önemli bilgiler verdi. Mr. Sergio ” Türkiye ye 2.gelişi olduğunu ve zor toprak ve iklim koşullarında bu tür tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiriciliğini korkusuzca yapan Türk çiftçisinin olduğunu ” bir kez daha dile getirdi.

Mr. Sergio özellikle tarımda dijitalleşmenin avantajları konusunda üreticileri bilgilendirdi. Bunlardan bir kaçına örnek verecek olur isek ; Kivi, Avokado, sert ve yumuşak çekirdekli ağaçlarda kök ve tomurcuk testi ile daha kaliteli çiçek ve meyve oluşumunu gözleyebileceğimizi, kök bölgesine yerleştirilen cam fanusun içine yerleştirilen mikro kamera sistemi ile kök bölgesindeki emici kılcal köklenmeyi takip edebileceğimizi, aynı zamanda bitki öz suyundan azot, potasyum ve kalsiyum analizlerini yaparak meyve kalitesi için gerekli parametreleri görebileceğimizi, toprak ve bitki özsuyundaki tuzluluğu anlık ölçerek takip edebileceğimizi belirtti.

[:en]

Sergio Adrian Gomez Perez, the Tropical Fruits Manager for Latin America from Innovak Global company based in Mexico, who is an expert on plant, root and fruit biostimulants, visited Turkey last April.During the visit to Marmara and Mediterranean regions with the technical team from Hekagro, Mr. Perez provided invaluable information on plant nutrition and growing visiting greenhouses for banana and particularly kiwi and avocado, which are increasingly planted more because of their high added value. Mr. Perez stated once again that it was his second visit to Turkey and Turkish farmers were growing these tropical and subtropical fruits under difficult soil and climatic conditions courageously.Mr. Perez particularly focused on the advantages of digitalization in agriculture. To name just a few, he mentioned that we could observe higher quality blossoming and fruit set in kiwi, avocado and trees with soft and hard seeds by means of root and bud test, we could follow the absorbent capillary rooting in the root area by means of a micro camera in a glass funnel to be placed in the root region, we could get the parameters necessary for fruit quality by means of nitrogen, potassium and calcium analyses of the sap, and we could monitor the soil and sap salinity on a real-time basis.

[:]