Skip to main content

Nutrisorb-L

Kök gelişimini ve bu sayede besin alımını artırmayı sağlayan özel bir üründür.

Gübre alımını sağlayan kılcal kökleri oluşturmak için dizayn edilmiş emsalsiz bir üründür.

Nasıl Çalışır?

Nutrisorb-L aromatik ECCA Carboxy® asitleri, besin elementlerinin alımında rol oynayan kılcal köklerin oluşumunu sağlar. Bitkilerin doğal oksinlerinin taşıyıcılarını üreten kök metabolizmasını etkiler, elektrojenik pompalama işleminin uyarılmasına ek olarak, kök yüzey alanı artırarak daha kısa sürede daha fazla besin elementi alımını sağlar. Toprakta daha fazla besin çözünür ve bu sayede bitkiler daha sıhhatli ve hızlı gelişir.

Kök rizosfer bölgesinin pH’ını düşürür.

 Yaprak Uygulamarı  Toprak Uygulamaları
Meyve Ağaçlarında 200-400cc Da

 

Açık ve Örtü Altı Sebzelerde 200-300cc Da

 Garanti Edilen İçerik
% 33 Organik Madde
% 12 Organik Karbon
% 3.5 Azot

Diğer Ürünlerimiz