Skip to main content
[:tr]

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım’ olarak nitelendirilmektedir.

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir.

EKOTAR

ALBION PLANT NUTRITION

GROWTH PRODUCTS

INNOVAK GLOBAL

UAS CROP MASTER

ZOBERBAC

[:en]

The need for the development of agricultural techniques that will minimize erosion, salinization of the soil and the effects of other diseases and pests without polluting the air, water and soil in the world is increasing day by day. The nature-friendly production method that will meet this need is described as “Organic Agriculture”.

Organic agriculture is a form of controlled and certified agricultural production that does not harm human health and the environment and does not use chemical inputs in production, from production to consumption. It is a production method that aims to protect vital resources such as air and water and natural life by preserving the natural balance.

EKOTAR

ALBION PLANT NUTRITION

GROWTH PRODUCTS

INNOVAK GLOBAL

UAS CROP MASTER

ZOBERBAC

[:]