Skip to main content
[:tr]

BİTKİ BESLEMEDE BUGÜNÜN ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETİYOR, YARINI ŞEKİLLENDİRİYORUZ.

32 BİTKİ DESENİNDE, 1987 YILINDAN BUGÜNE TÜM TÜRKİYE’DE
ÇİFTÇİLER İLE BİRLİKTE, ÜNİVERSİTE VE BİLİMSEL LABORATUVAR
ARAŞTIRMALARI İLE GELİŞTİRİLMİŞ VE  İSPATLANMIŞ
PATENTLİ TEKNOLOJİLERE SAHİP ÜRÜNLER

MARKALARIMIZ VE TEKNOLOJİLER

Organik Asit Teknolojisi › Besin kullanılabilirliğini arttırın, gübre performansını arttırın ve toprak sağlığını güçlendirin. Actagro tescilli kanıtlanmış organik asit teknolojisi, besin maddelerinin bitki içine ve içerisine olan hareketini arttırır, verim potansiyelini arttırmaya yardımcı olur ve topraktaki yararlı mikrobiyal aktiviteleri arttırır. Actagro, son derece verimli ve yüksek oranda bitki duyarlılığı olan stabil humus bileşenleri ile reaksiyona giren bitki besinleri üretmektedir. 

DAHA FAZLA

Amino Asit Şelatlama Teknolojisi › Albion, amino asit şelatlı mineralleri kullanan benzersiz formülasyon için pazardaki tek kaynak olmaya devam ediyor. Albion Bitki Besleme, sağlık, verim ve raf ömrünü optimize etmek için bitkilerdeki mineral eksikliğini çözmek için benzersiz ve patentli iki aşamalı bir yaklaşıma sahiptir. Bu patentli şelatlı mineraller Metalosate markası altında pazarlanmaktadır. Metalosate ürünleri, gerekli elementer minerallerin şelatlı bir formda organik moleküllere bağlanması sonucunda oluşur.

DAHA FAZLA

Growth Teknolojisi › Pestisitlerin, gübrelerin ve tarımsal teknolojinin kullanılması, bitki sağlığında yeni zirvelere ulaşılmasına yardımcı oldu, ancak bu tarımsal araçların yapabileceklerinin verim sınırına hızla ulaşıyoruz. Doğayı temel alan biyoteknoloji, toprak verimliliği ve mevcut uygulamalarınızı geliştiren ve daha üretken, verimli ve kârlı olmanıza yardımcı olan diğer tarımsal çözümlerle bunu değiştiriyor.

DAHA FAZLA

ECCA Karboksi  Teknolojisi › ECCA Karboksi teknolojisi, Innovak Global’in bitkisel kabuklardan elde etmek için geliştirdiği bilgi ve tecrübe birikimidir. Bu birikim bitkiler üzerinde belirli faydalı etkiler gösteren bileşiklerin ve bileşik gruplarının hem tek başlarına hemde besin maddeleri, büyüme düzenleyicileri ve faydalı mikroorganizmalar ile birlikte tanımlanması, izolasyonu, saflaştırılması ve konsantrasyonunu içermektedir. Ayrıca, formülasyonlarda mevcut olan aktif bileşenlerin etki mekanizmaları hakkında bilgi içerir.

DAHA FAZLA

Reox Teknolojisi › UAS, yüksek kaliteli biyolojik, organik ve doğal gübreler, yaprak besinleri ve doğal biyolojik olarak parçalanabilir toprak düzenleyicilerinin en büyük hatlarından birini araştırır, üretir ve pazarlar. Bu ürünler arasında bitki besinleri, sıvı toprak düzenleyicileri, fülik asitler, deniz yosunu, balık emülsiyonu, azot sabitleyici bakteriler, enzimler, faydalı mantarlar, toksik olmayan böcek kontrolleri ve çevre açısından güvenilir biyolojik, organomineral ve biyostimülantlı ürün yelpazesi bulunmaktadır.

DAHA FAZLA

Take-off Teknolojisi › Besin alımını, asimilasyonu ve azot kullanım verimliliğini hızlandıran devrim niteliğide bir azot yönetim teknolojisidir. Azot kullanım verimliliğini, ürün büyümesini ve verim portansiyelini arttırmak için besin içinden çalışır. Daha fazla uygulanan azotun bitki tarafından alınmasına izin verir. Bu teknolojideki aktif bileşen bitkinin azotu daha etkin bir şekilde özümsemesine yardımcı olur. Bu da bitkinin fosfor ve kükürt gibi diğer besin maddelerini kullanışını geliştirir.

DAHA FAZLA

21. yüzyıl çiftçisine, çevreye saygılı, teknolojik açıdan gelişmiş ürünler kullanarak beslenme ve koruma çözümleri sunmaktadır. Ürünleri her zaman optimum sonuçlarla farklı mahsüllerde, enlemlerde ve iklimlerde test edilmiştir. Ekolojik ve kalite sertifikalarının yanı sıravaatlerini garanti eden saha çalışmalarıda vardır. Ürünleri birincil besinler, biyostimülanlar, eksiklik düzeltici mikro elementler, bitki koruma, toprak düzenleyiciler ve fitoaktivatörleri içermektedir.

DAHA FAZLA

PROFESYONELLERİN KİTAPÇIĞI

BİTKİ BESLEMEDE BUGÜNÜN ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETİYOR, YARINI ŞEKİLLENDİRİYORUZ.

32 BİTKİ DESENİNDE, 1993 YILINDAN BUGÜNE TÜM TÜRKİYE’DE
ÇİFTÇİLER İLE BİRLİKTE, ÜNİVERSİTE VE BİLİMSEL LABORATUVAR
ARAŞTIRMALARI İLE GELİŞTİRİLMİŞ İSPATLANMIŞ
PATENTLİ TEKNOLOJİLERE SAHİP ÜRÜNLER

MARKALARIMIZ VE TEKNOLOJİLER

Organik Asit Teknolojisi › Besin kullanılabilirliğini arttırın, gübre performansını arttırın ve toprak sağlığını güçlendirin. Actagro tescilli kanıtlanmış organik asit teknolojisi, besin maddelerinin bitki içine ve içerisine olan hareketini arttırır, verim potansiyelini arttırmaya yardımcı olur ve topraktaki yararlı mikrobiyal aktiviteleri arttırır. Actagro, son derece verimli ve yüksek oranda bitki duyarlılığı olan stabil humus bileşenleri ile reaksiyona giren bitki besinleri üretmektedir. 

DAHA FAZLA

Amino Asit Şelatlama Teknolojisi › Albion, amino asit şelatlı mineralleri kullanan benzersiz formülasyon için pazardaki tek kaynak olmaya devam ediyor. Albion Bitki Besleme, sağlık, verim ve raf ömrünü optimize etmek için bitkilerdeki mineral eksikliğini çözmek için benzersiz ve patentli iki aşamalı bir yaklaşıma sahiptir. Bu patentli şelatlı mineraller Metalosate markası altında pazarlanmaktadır. Metalosate ürünleri, gerekli elementer minerallerin şelatlı bir formda organik moleküllere bağlanması sonucunda oluşur.

DAHA FAZLA

Growth Teknolojisi › Pestisitlerin, gübrelerin ve tarımsal teknolojinin kullanılması, bitki sağlığında yeni zirvelere ulaşılmasına yardımcı oldu, ancak bu tarımsal araçların yapabileceklerinin verim sınırına hızla ulaşıyoruz. Doğayı temel alan biyoteknoloji, toprak verimliliği ve mevcut uygulamalarınızı geliştiren ve daha üretken, verimli ve kârlı olmanıza yardımcı olan diğer tarımsal çözümlerle bunu değiştiriyor.

DAHA FAZLA

ECCA Karboksi  Teknolojisi › ECCA Karboksi teknolojisi, Innovak Global’in bitkisel kabuklardan elde etmek için geliştirdiği bilgi ve tecrübe birikimidir. Bu birikim bitkiler üzerinde belirli faydalı etkiler gösteren bileşiklerin ve bileşik gruplarının hem tek başlarına hemde besin maddeleri, büyüme düzenleyicileri ve faydalı mikroorganizmalar ile birlikte tanımlanması, izolasyonu, saflaştırılması ve konsantrasyonunu içermektedir. Ayrıca, formülasyonlarda mevcut olan aktif bileşenlerin etki mekanizmaları hakkında bilgi içerir.

DAHA FAZLA

Reox Teknolojisi › UAS, yüksek kaliteli biyolojik, organik ve doğal gübreler, yaprak besinleri ve doğal biyolojik olarak parçalanabilir toprak düzenleyicilerinin en büyük hatlarından birini araştırır, üretir ve pazarlar. Bu ürünler arasında bitki besinleri, sıvı toprak düzenleyicileri, fülik asitler, deniz yosunu, balık emülsiyonu, azot sabitleyici bakteriler, enzimler, faydalı mantarlar, toksik olmayan böcek kontrolleri ve çevre açısından güvenilir biyolojik, organomineral ve biyostimülantlı ürün yelpazesi bulunmaktadır.

DAHA FAZLA

Take-off Teknolojisi › Besin alımını, asimilasyonu ve azot kullanım verimliliğini hızlandıran devrim niteliğide bir azot yönetim teknolojisidir. Azot kullanım verimliliğini, ürün büyümesini ve verim portansiyelini arttırmak için besin içinden çalışır. Daha fazla uygulanan azotun bitki tarafından alınmasına izin verir. Bu teknolojideki aktif bileşen bitkinin azotu daha etkin bir şekilde özümsemesine yardımcı olur. Bu da bitkinin fosfor ve kükürt gibi diğer besin maddelerini kullanışını geliştirir.

DAHA FAZLA

21. yüzyıl çiftçisine, çevreye saygılı, teknolojik açıdan gelişmiş ürünler kullanarak beslenme ve koruma çözümleri sunmaktadır. Ürünleri her zaman optimum sonuçlarla farklı mahsüllerde, enlemlerde ve iklimlerde test edilmiştir. Ekolojik ve kalite sertifikalarının yanı sıravaatlerini garanti eden saha çalışmalarıda vardır. Ürünleri birincil besinler, biyostimülanlar, eksiklik düzeltici mikro elementler, bitki koruma, toprak düzenleyiciler ve fitoaktivatörleri içermektedir.

DAHA FAZLA

UYGULAMALARIMIZ

[:en]

WE PRODUCE TODAY'S SOLUTIONS IN PLANT NUTRITION AND SHAPING THE FUTURE.

IN 32 PLANT PATTERNS, ALL OVER TURKEY SINCE 1987 WITH FARMERS, UNIVERSITY AND SCIENTIFIC LABORATORY DEVELOPED AND PROVEN BY ITS RESEARCH PRODUCTS WITH PATENTED TECHNOLOGIES

OUR BRANDS AND TECHNOLOGIES

Organic Acid Technology › Increase nutrient availability, improve fertilizer performance and strengthen soil health. Actagro proprietary proven organic acid technology increases the movement of nutrients in and out of the plant, helps increase yield potential and increases beneficial microbial activities in the soil. Actagro produces plant foods that react with stable humus components that are highly productive and highly plant sensitive. 

MORE

Amino Acid Chelating Technology › Albion remains the only source on the market for a unique formulation using amino acid chelated minerals. Albion Plant Nutrition has a unique and patented two-step approach to solving mineral deficiency in plants to optimize health, yield and shelf life. These patented chelated minerals are marketed under the brand name Metalosate. Metalosate products are formed as a result of the binding of essential elemental minerals to organic molecules in a chelated form.

MORE

Growth Technology › The use of pesticides, fertilizers and agricultural technology has helped reach new heights in plant health, but we are quickly reaching the yield limit of what these agricultural tools can do. Nature-based biotechnology is changing that with soil fertility and other agricultural solutions that enhance your existing practices and help you be more productive, efficient and profitable.

MORE

ECCA Carboxy Technology › ECCA Carboxy technology is the knowledge and experience that Innovak Global has developed to obtain from vegetable peels. This accumulation includes the identification, isolation, purification and concentration of compounds and groups of compounds that exert certain beneficial effects on plants, both individually and together with nutrients, growth regulators and beneficial microorganisms. It also contains information on the mechanisms of action of the active ingredients present in the formulations.

MORE

Reox Technology › UAS researches, manufactures and markets one of the largest lines of high quality biological, organic and natural fertilizers, foliar nutrients and natural biodegradable soil conditioners. These products include plant nutrients, liquid soil conditioners, fulic acids, seaweed, fish emulsion, nitrogen fixing bacteria, enzymes, beneficial fungi, non-toxic insect controls and a range of environmentally safe biological, organomineral and biostimulant products.

MORE

Take-off Technology › A revolutionary nitrogen management technology that accelerates nutrient uptake, assimilation and nitrogen use efficiency. It works through nutrients to increase nitrogen use efficiency, crop growth and yield potential. It allows more applied nitrogen to be taken up by the plant. The active ingredient in this technology helps the plant assimilate nitrogen more effectively. This improves the plant’s use of other nutrients such as phosphorus and sulfur.

MORE

It offers nutrition and protection solutions to the 21st century farmer by using environmentally friendly, technologically advanced products. Its products have been tested in different crops, latitudes and climates, always with optimum results. In addition to ecological and quality certificates, there are also field studies that guarantee their promises. Its products include primary nutrients, biostimulants, deficiency correcting microelements, plant protection, soil conditioners and phytoactivators.

MORE

HEKAGRO PROFESSIONALS

BİTKİ BESLEMEDE BUGÜNÜN ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETİYOR, YARINI ŞEKİLLENDİRİYORUZ.

32 BİTKİ DESENİNDE, 1993 YILINDAN BUGÜNE TÜM TÜRKİYE’DE
ÇİFTÇİLER İLE BİRLİKTE, ÜNİVERSİTE VE BİLİMSEL LABORATUVAR
ARAŞTIRMALARI İLE GELİŞTİRİLMİŞ İSPATLANMIŞ
PATENTLİ TEKNOLOJİLERE SAHİP ÜRÜNLER

MARKALARIMIZ VE TEKNOLOJİLER

Organik Asit Teknolojisi › Besin kullanılabilirliğini arttırın, gübre performansını arttırın ve toprak sağlığını güçlendirin. Actagro tescilli kanıtlanmış organik asit teknolojisi, besin maddelerinin bitki içine ve içerisine olan hareketini arttırır, verim potansiyelini arttırmaya yardımcı olur ve topraktaki yararlı mikrobiyal aktiviteleri arttırır. Actagro, son derece verimli ve yüksek oranda bitki duyarlılığı olan stabil humus bileşenleri ile reaksiyona giren bitki besinleri üretmektedir. 

DAHA FAZLA

Amino Asit Şelatlama Teknolojisi › Albion, amino asit şelatlı mineralleri kullanan benzersiz formülasyon için pazardaki tek kaynak olmaya devam ediyor. Albion Bitki Besleme, sağlık, verim ve raf ömrünü optimize etmek için bitkilerdeki mineral eksikliğini çözmek için benzersiz ve patentli iki aşamalı bir yaklaşıma sahiptir. Bu patentli şelatlı mineraller Metalosate markası altında pazarlanmaktadır. Metalosate ürünleri, gerekli elementer minerallerin şelatlı bir formda organik moleküllere bağlanması sonucunda oluşur.

DAHA FAZLA

Growth Teknolojisi › Pestisitlerin, gübrelerin ve tarımsal teknolojinin kullanılması, bitki sağlığında yeni zirvelere ulaşılmasına yardımcı oldu, ancak bu tarımsal araçların yapabileceklerinin verim sınırına hızla ulaşıyoruz. Doğayı temel alan biyoteknoloji, toprak verimliliği ve mevcut uygulamalarınızı geliştiren ve daha üretken, verimli ve kârlı olmanıza yardımcı olan diğer tarımsal çözümlerle bunu değiştiriyor.

DAHA FAZLA

ECCA Karboksi  Teknolojisi › ECCA Karboksi teknolojisi, Innovak Global’in bitkisel kabuklardan elde etmek için geliştirdiği bilgi ve tecrübe birikimidir. Bu birikim bitkiler üzerinde belirli faydalı etkiler gösteren bileşiklerin ve bileşik gruplarının hem tek başlarına hemde besin maddeleri, büyüme düzenleyicileri ve faydalı mikroorganizmalar ile birlikte tanımlanması, izolasyonu, saflaştırılması ve konsantrasyonunu içermektedir. Ayrıca, formülasyonlarda mevcut olan aktif bileşenlerin etki mekanizmaları hakkında bilgi içerir.

DAHA FAZLA

Reox Teknolojisi › UAS, yüksek kaliteli biyolojik, organik ve doğal gübreler, yaprak besinleri ve doğal biyolojik olarak parçalanabilir toprak düzenleyicilerinin en büyük hatlarından birini araştırır, üretir ve pazarlar. Bu ürünler arasında bitki besinleri, sıvı toprak düzenleyicileri, fülik asitler, deniz yosunu, balık emülsiyonu, azot sabitleyici bakteriler, enzimler, faydalı mantarlar, toksik olmayan böcek kontrolleri ve çevre açısından güvenilir biyolojik, organomineral ve biyostimülantlı ürün yelpazesi bulunmaktadır.

DAHA FAZLA

Take-off Teknolojisi › Besin alımını, asimilasyonu ve azot kullanım verimliliğini hızlandıran devrim niteliğide bir azot yönetim teknolojisidir. Azot kullanım verimliliğini, ürün büyümesini ve verim portansiyelini arttırmak için besin içinden çalışır. Daha fazla uygulanan azotun bitki tarafından alınmasına izin verir. Bu teknolojideki aktif bileşen bitkinin azotu daha etkin bir şekilde özümsemesine yardımcı olur. Bu da bitkinin fosfor ve kükürt gibi diğer besin maddelerini kullanışını geliştirir.

DAHA FAZLA

21. yüzyıl çiftçisine, çevreye saygılı, teknolojik açıdan gelişmiş ürünler kullanarak beslenme ve koruma çözümleri sunmaktadır. Ürünleri her zaman optimum sonuçlarla farklı mahsüllerde, enlemlerde ve iklimlerde test edilmiştir. Ekolojik ve kalite sertifikalarının yanı sıravaatlerini garanti eden saha çalışmalarıda vardır. Ürünleri birincil besinler, biyostimülanlar, eksiklik düzeltici mikro elementler, bitki koruma, toprak düzenleyiciler ve fitoaktivatörleri içermektedir.

DAHA FAZLA

UYGULAMALARIMIZ

[:]