Skip to main content

[:tr]İNSAN KAYNAKLARI[:en]HUMAN RESOURCES [:]

[:tr]

İnsan Kaynakları Politikamız

Hekagro; personel seçimini, pozisyona göre “eğitimini yeni bitirmiş” ve ya “deneyimli” işe uygun adaylar arasından “çağdaş seçme yöntemlerini uyguladıktan” sonra belirler ve işe alır. Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir. İşe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki “iki yönlü” bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder. Çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

İş Başvurusu

Şirketimize iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini; insankaynaklari@hekagro.com adresine gönderebilirler.

[:en]

Our Human Resources Policy

Hekagro selects its personnel from among suitable candidates either “recently graduated” or “experienced” according to the position as per “modern selection methods”. Hekagro measures and evaluates the performance of its employees in a systematic, objective and fair manner. When it comes to recruitment, change of position, rotation and promotion, Hekagro acts according to the predetermined plans and standards considering the targets and policies of the company. As a principle, Hekagro encourages “bi-directional” flow and sharing of information between the Management staff and employees. It values the ideas of its employees and enables an environment that would allow them to raise their ideas, and take them into account when devising future plans and policies.

Job Application

Those who are willing to file an application to work with us, please send your resume to insankaynaklari@hekagro.com.

[:]