Skip to main content

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

Hekagro; personel seçimini, pozisyona göre “eğitimini yeni bitirmiş” ve ya “deneyimli” işe uygun adaylar arasından “çağdaş seçme yöntemlerini uyguladıktan” sonra belirler ve işe alır. Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir. İşe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki “iki yönlü” bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder. Çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

İş Başvurusu

Şirketimize iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini; insankaynaklari@hekagro.com adresine gönderebilirler.