Skip to main content

[:tr]SIKÇA SORULAN SORULAR[:en]FREQUENTLY ASKED QUESTIONS [:]

[:tr]

Hekagro kim ?

HEKAGRO, 2003 yılından itibaren, Amerika’nın tarım sektöründe lider 6 bitki besleme firmasının, Türkiye-Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Distribütörlüğünü yapmaktadır. HEKAGRO ürünleri, değerli müşterileriyle buluşturmakla kalmayıp, deneyimli Ziraat Mühendisi kadrosu ile teknik saha çalışmalarında müşterilerine hizmet vermektedir.

HEKAGRO kurulduğu (1987) ilk günden itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tarım sektöründe tanınmıştır.

Neden Hekagro Ürünleri ?

32 bitki deseninde 1987’den beri bitki besleme ve gübreleme tecrübesi ile ispat edilmiş sonuçlar, Üniversiteler ve laboratuvar araştırmaları ile geliştirilmiş, Patentli teknolojilere sahip ürünler. Bu ürünler;

 • Klor ve ağır metal içermeyen, en düşük EC değerine sahip gübreler
 • Yüksek pH ve kireçli topraklarda bağlanmayan, organomineral gübreler
 • Kullanılan tüm bitkilerde verim, kalite ve hasat sonrası raf ömrünü arttıran
 • Çevre dostu, kalıntısız, toprağı ıslah eden, topraktaki faydalı mikroorganizmaları arttıran, insan sağlığına duyarlı
 • Olumsuz iklim şartlarına ve hastalıklara direnç sağlayan
 • Bitki besleme ile birlikte bitki sağlığını geliştiren
 • Bitki bünyesine hızlı (2-48 saat ) girişi ile besin elementi eksikliğini gideren
 • Yüksek dozlarda dahi Fitotoksik etkisi düşük ürünler.
 • Pestisitler ve yaprak gübreleri ile rahatlıkla karıştırılabilir
 • Birçok Hekagro ürünü, karıştırıldığı pestisitin etkinliğini arttırır.
 • Satış sonrası teknik hizmet ile desteklenen ürünlerdir.

Bütün Gübreler Aynı Değil Mi?

Aslında şu anda piyasada bulunan gübreler arasında büyük farklar var. Etkinliği, hammaddelerin kalitesi, besin salım oranları, tuz indeksi ve ve kullanım kolaylığı onları farklılaştıran şeylerden sadece birkaçıdır. Ürünü oluşturmak için hangi malzemelerin kullanıldığını öğrenmek için etiketleri her zaman dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

ACTAGRO Ürünlerinin Farkı Nedir ?

İşin sırrı hem hümin hem de fulvik asitlerin yanı sıra, bir humin bileşeni olan, hem de bir karbonhidrat paketi sağlayan Actagro’nun özel formülasyonundadır.

Actagro Teknoloji platformu’nun avantajları:

– Besin kullanılabilirliğini arttırmak

– Üreticinin yatırım getirisini arttırmak

– Besin değişim kapasitesini & emilimini arttırır

– Toprak yapısını iyileştirir

– Toprak su tutma özelliğini iyileştirir

– Kök büyümesini arttırır ve faydalı mikroorganizmaları teşvik eder

– Sürgün büyümesini teşvik eder

– Hassas kök kıllarını tuz hasarından korur.

NUTRI CAL ‘ın diğer kalsiyumlardan farkı nedir ?

%100 MEYVEYE TAŞINAN KALSİYUM

Nutri-Cal in kullandığı özel formülasyon ile doğal kalsiyum iyonunun doğrudan yaprak tarafından ve meyve hücrelerinin duvarları tarafından hemen emilmesini sağlar. İnorganik kalsiyum formlarının bitki tarafından emilebilmesi için iyon değişiminden geçmeleri gerekir ve bitki içerisine alındıktan sonra da meyve tarafından kullanılamayan, çözünemeyen bileşimleri oluştururlar. Nutri-Cal teknolojisi ile Kalsiyum kompleksi, kalsiyumun çözünemeyen bileşimlere dönüşmesini engelleyen ve kalsiyumun, en çok ihtiyaç duyulduğu yer olan meyveye etkin bir şekilde iletilmesini sağlayan özel bir dağıtım sistemini temin eder.

Nutri-Cal, 5-karbonlu karbonhidrat grupları, hücre duvarlarını bir arada tutan jelimsi bir madde olan pektinle aynı doğal bileşimdendir. Böyle olduğu için de pektin tarafından Nutri-Cal’ den daha fazla kalsiyum emilmesini ve kalsiyum pektatı oluşturmak üzere kullanılmasını sağlar; bu da jelin katılaşmasını ve hücre duvarının hastalık ve bozulmaya karşı güçlenmesini sağlar. Böylece Nutri-Cal uygulanan meyve ve sebzeler kalitelerini çok daha uzun süre korur.

Smart Nitrogen ™ nedir ?

Akıllı Nitrojen, Growth products firmamızın ürünleri içersinde ki azotun özelliğidir. Smart Nitrogen, metilen üre olarak bilinen özel bir nitrojen içeren moleküldür. Bu “Akıllı Nitrojen” molekülü ayrı olarak satılmaz, ancak tüm büyüme ürünleri ‘nin azot içeren gübrelerinde değişen miktarlarda bulunur. Örneğin, Growth products ürünü Nitro-26 içeriği 26-0-0 %85 akıllı nitrojen içerir. Smart Nitrogen, oldukça uzun ve pürüzsüz bir azot salınım eğrisine sahip yavaş salınımlı bir azottur (SRN). Yapraklı sprey olarak uygulandığında, Smart Nitrogen ™ yaprak dokusunu, güçlü metilen bağının yavaşça bozulduğu ve birkaç hafta boyunca azot bıraktığı net bir filmle kaplar. Smart Nitrogen ile daha az sıkarak işçilik maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Hekagro bitki besleme ürünleriniz herbisitler, böcek ilaçları ve diğer teknik materyallerle uyumlu mudur ?

Evet uyumludur. özellikle hekagro ürünleri kendi içerisinde birbirileri ile karışımında hiçbir problem yaşanmamaktadır. Hemen hemen tüm ürünlerimiz son derece uyumludur ve piyasadaki diğer birçok ürünle karıştırılarak size zaman ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar. Bununla birlikte, bir araya getirmeden önce, her zaman birlikte karıştırmayı düşündüğünüz ürünlerin ürün etiketlerini okuyun.

Hekagro ürünlerindeki Şelatlı mikrobesinlerin farkı ve avantajı nedir ?

Beslemede İz elementlerinin daha etkili olması için amino asit, organik asit ve şeker bazlı şelatlar kullanmaktadır. Hekagro, ithal ettiği firmaların hiç birinde sentetik şelatlı ürünler bulunmaz. Ürünlerinin hiç birinde EDTA şelatı yoktur. EDTA şelatı kullanılmamasının nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • • Şeker bazlı şelatlar asıl işi olan elementlerin daha iyi alımını sağladıktan sonra bitkiye şeker kaynağı sağlarlar.
 • • Hekagro ürünlerindeki Şeker bazlı şelatlar sentetik şelatlara göre daha etkilidirler.
 • • EDTA şelatları toprakta diğer elementlerle etkileşime girer ve kullanılamaz hale gelir.
 • • EDTA şelatları sentetiktir ve besin değeri taşımazlar. 
[:en]

Who is Hekagro?

HEKAGRO has been the Turkey-Southern Europe and North Africa Distributor of 6 leading plant nutrition companies in the United States in agricultural sector since 2003. HEKAGRO not only brings the products together with its customers, but also serves them during the technical field trials with its experienced team of agricultural engineers.
Starting from its establishment (1987) HEKAGRO has been well known in the agricultural sector in a very short period of time thanks to the value it gives to quality and its perseverance overcoming challenges.

Why Hekagro Products?

Products with patented technology developed by universities and laboratory studies based on results proven in plant nutrition and fertilizing experience on 32 crop patterns since 1987. These products;

 • Do not contain chlorine or heavy metals, have low EC values 
 • Are organomineral fertilizers that do not get tied-up in high pH and calcareous soils 
 • Increase yield, quality and post-harvest shelf life in all crops 
 • Are environment-friendly, without any residues, improve the soil, increase beneficial microbes in the soil, and sensitive to human health 
 • Build resistance against negative climatic conditions and diseases 
 • Improve plant health through plant nutrition 
 • Satisfy the need for nutrients by rapid access to the plant body (within 2-48 hours) 
 • Have low phytotoxicity even at high doses
 • Can easily be blended with pesticides and foliar fertilizers 
 • Increase the effectiveness of the pesticide that they are used with 
 • Are supported with after-sale technical service.

Aren’t all the fertilizers same?

In fact, there are huge differences among the fertilizers that are currently available in the market. Effectiveness, the quality of their raw materials, nutrient release rates, salt index and ease of use are just a few to name. Make sure to read the labels carefully to learn about the materials that are used in the making of the product.

What are the distinguishing features of ACTAGRO products?

The secret ingredient is in the special formulation of Actagro, which is a combination of a humin component and carbohydrate in addition to humin and fulvic acids.

The advantages of Actagro Technology platform are:

– To increase nutrient availability

– To increase the return of investment of the grower

– To increase the CEC (besin değişim kapasitesi) and absorption

– To improve the soil structure

– To improve water holding capacity of the soil

– To improve root growth and stimulate beneficial microbes

– To stimulate offshoot growth

– To protect fragile root hair from salt damage.

What is the difference of Nutri Cal from other calcium sources?

CALCIUM THAT IS 100% DELIVERED TO THE FRUIT

Thanks to its special formulation, Nutri-Cal ensures that natural calcium ion is immediately and directly absorbed by the leaf and cell walls of the fruit. In order for inorganic calcium forms to be absorbed by the plant, they need to go through ion exchange, therefore once they are inside the plant, they form insoluble compounds that are not available to the fruit. With Nutri-Cal technology, the Calcium complex provides a special distribution system that prevents transformation of calcium into insoluble compounds and ensures effective transfer of calcium to the fruit, where it is most needed.

Nutri-Cal has the same natural compound as pectin, which is a gel-like substance holding the 5-carbon carbohydrate groups and cell walls together. Therefore, pectin absorbs more calcium from Nutri-Cal and uses it to form calcium pectate; which in turn solidifies the gel and strengthens the cell wall against diseases and break downs. This is the reason why fruits and vegetables treated with Nutri-Cal preserve their quality for a much longer period of time.

What is Smart Nitrogen ™?

Smart Nitrogen is a feature of the nitrogen that we have in the products of our company Growth Products. Smart Nitrogen is a molecule containing a special nitrogen that is known as methylene urea. This “Smart Nitrogen” molecule is not available separately in the market, however it is available in nitrogen containing fertilizers of all growth products in different concentrations. For example, Nitro-26 of Growth Products 26-0-0 contains 85% of smart nitrogen. Smart Nitrogen is a slow release nitrogen (SRN) with a rather long and smooth nitrogen release curve. When used as a foliar spray, Smart Nitrogen™ covers the leaf tissue with a net film that releases nitrogen for a couple of weeks, where the strong methylene bound is dissolved slowly. With Smart Nitrogen you can reduce your labor costs by spraying less.

Are Hekagro plant nutrient products compatible with herbicides, pesticides and other technical materials?

Yes, they are. There is no problem whatsoever, particularly when Hekagro products are blended with one another. Almost all of our products are extremely compatible and they save you time and labor costs when blended with many other products in the market. Having said that, always read the product labels of the products that you intend to blend.

What is the difference and advantages of the chelated micronutrients in Hekagro products?

In order for trace elements be more effective in nutrition, chelates with aminoacid, organic acid and sugar base are used. There are no synthetic based chelates in any of the products that are imported by Hekagro. There are no EDTA chelates in any of its products. The reasons for not using EDTA chelate are as follows:

 • Sugar based chelates provide sugar supply to the plant after doing their main job, that is ensuring better uptake of the elements.
 • Sugar based chelates available in Hekagro products are more effective compared to synthetic chelates.
 • EDTA chelates interact with other elements in the soil and become unavailable.
 • EDTA chelates are synthetic and do not have nutritional value.
[:]