Skip to main content

[:tr]NEDEN HEKAGRO ?[:en]WHY HEKAGRO ?[:]

[:tr]
 • Klor ve ağır metal içermeyen, en düşük EC değerine sahip gübreler
 • Yüksek pH ve kireçli topraklarda bağlanmayan, organomineral gübreler
 • Kullanılan tüm bitkilerde verim, kalite ve hasat sonrası raf ömrünü arttıran
 • Çevre dostu, kalıntısız, toprağı ıslah eden, topraktaki faydalı mikroorganizmaları arttıran,
 • İnsan sağlığına duyarlı
 • Olumsuz iklim şartlarına ve hastalıklara direnç sağlayan
 • Bitki besleme ile birlikte bitki sağlığını geliştiren
 • Bitki bünyesine hızlı (2-48 saat ) girişi ile besin elementi eksikliğini gideren
 • Yüksek dozlarda dahi Fitotoksik etkisi düşük ürünler
 • Pestisitler ve yaprak gübreleri ile rahatlıkla karıştırılabilir gübreler
 • Birçok Hekagro ürünü, karıştırıldığı pestisitin etkinliğini arttırır
 • Satış sonrası teknik hizmet ile desteklenen ürünler
[:en]
 • Fertilizers with no chlorine or heavy metals, with the lowest EC value
 • Organomineral fertilizers that do not get tied-up in high pH and calcareous soils
 • Fertilizers increasing yield, quality and post-harvest shelf life in all plants
 • Products that are environment-friendly without any residues, improving the soil, increasing the beneficial microbes in the soil,
 • Sensitive to human health
 • Building resistance to negative climatic conditions and diseases
 • Improving plant health through plant nutrition
 • Satisfying the need for nutrients by rapid access to the plant body (within 2-48 hours)
 • Low phytotoxicity even in high doses
 • Fertilizers that can be easily blended with pesticides and foliar fertilizers
 • Many Hekagro products increase the effectiveness of the pesticide that is used with
 • Products that are supported with after-sale technical service
[:]