Skip to main content

Aerify Plus

Aerify Plus

Havanın ve suyun rahat hareket edemediği, köklerin sıkıştığı ve biyolojik aktivitenin sonlanma noktasına geldiği ağır toprak koşullarında, kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş üst düzey bir toprak düzenleyicidir.

  • Toprak kolloidleri arasında boşluklar yaratarak sıkışmayı azaltır ve kil miktarını düşürür.
  • Toprakta sağladığı gevşeme ve içerdiği kök stimülantları kök büyümesini artırır.
  • Hava ve sudan alınan faydayı artırarak, mikrobiyal aktiviteyi ve humus oluşumunu sağlar.
  • Kimyasallara ve tuzlara karşı arınma sağlar ve korunmaya yardımcı olur.
  • Kök alanındaki besin elementi ve organik maddeden alınan faydayı artırır.
  • Bitkiyi stresten koruyarak bitki sağlığını artırır.

HAVALANDIRMA + BİYOLOJİK AKTİVİTE

Suyun ve Havanın hareketini

Besin elementi yarayışlılığını

Köklenmeyi ENGELLEYEN

Zor toprak koşullarına sahipseniz?

 

Toprağın Sırrı Çözüldü
Tarım profesyonelleri bilirler ki, mükemmel bitkilere sahip olmanın sırlarından biri mükemmel toprağa sahip olmaktan geçer. Mükemmel toprak, gözenekli, köklerin daha derine ilerleyebileceği şekilde iyi havalanmış ve biyolojik aktivitenin sağlıklı ilerleyebildiği topraklardır.
Sıkışmış topraklar sağlıksız bitkiler ve ağaçlara sebep olur. Bu topraklar sulandığında, hamurumsu çamur halini alır ve kuruduklarında da kaya gibi sertleşirler. Toprak ‘sıkışmış’ olduğunda, gerekli olan hava, su ve besinler toprağa nüfuz edemezler. Hastalık baş gösterir. Kök gelişimi durur. Yararlı mikro-organizmalar hayatta kalamazlar. Bitkiler stres altına girer, güçsüzleşir. Diğer her şey doğru yapılıyor olsa bile, topraktaki bu sıkışıklık tüm çabaları boşa çıkartabilir.
Hafif bünyeli topraklarda (kumlu ve tınlı) yetiştirilen tüm bitkilerde yetiştirme sezonu boyunca erken ilkbahar, meyve bağlama dönemi ve hasattan 1 ay önce olmak üzere 150-250cc / Da uygulanır. Ağır bünyeli topraklarda (killi ve tınlı) ise 400-500cc / Da uygulama dozunda uygulanır.
Toprak Uygulamaları
Bağ 150-250cc Da
Tarla Bitkilerinde 150-250cc Da
Meyve Ağaçlarında 150-250cc Da
Açık ve Örtü Altı Sebzelerde 150-250cc Da

 

 Garanti Edilen İçerik
% 15 Organik Madde
% 10 Azot

Diğer Ürünlerimiz