Skip to main content

Metalosate Copper

Bazı bakırlı preparatların suda çözünebilen bakır miktarları

Trophobiosis Teorisi

Trophobiosis teorisine göre (Francis Chaboussou) zararlı ve hastalıklar öncelikle dengeli beslenmeyen bitkilere zarar verirler.  Dengesiz beslenen bitkiler, zararlılara besin kaynağı oluşturan sekonder metabolitlerce ve zararlı sporların yaprak üzerinde çimlenmesini kolaylaştıran hif açısından zengin olurlar. Eğer bitkiler dengeli bir şekilde beslenmişlerse, sistemde sekonder metabolitler bulunmaz. Sıhhatli bitkiler patojenler tarafından kolaylıkla sindirilemez.

Bakır, karbonhidrat ve azot metabolizmasında rol alır ve karbonhidratların (Şekerlerin) sistemdeki seviyesini kontrol ederler. Bu serbest sekonder metabolitlerin varlığını azaltmak ve böylece patojenler için daha az tercih edilebilir koşullar oluşur. Metalosate ürünleri ile yapılan uygulamalar bitkileri besler ve gerekli dengeyi sağlar.

Bakır eksikliği, birçoğu fitoaleksin ve ligninin indükleyicisi olarak işlev gören fenollerin sentezini etkiler, böylece dokuların uygun şekilde iyileşememesine ve uygun çözünebilir şeker seviyesinin sağlanamamasına sebep olur.

Sistemik edinilmiş Dayanıklılık (SAR)

Fitoaleksinler; bitkilerde savunma sistemini sağlayan hücrelere benzeyen, hücre duvarında bulunan enzimatik proteinlerdir.  Metalosate Copper fenolik asitlerin sentezlenmesinde rol oynayarak fitoaleksinlerin seviyesini artırır.

Bakır’ın patojenlere karşı toksik etkisi

Bakırın patojenlere karşı geniş yelpazede kontrolü bulunmaktadır. Metalosate Copper sistemik bir üründür, bu nedenle temas etkisine ek olarak, diğer ürünlerin etkili olmadığı vasküler patojenlerin kontrolünü sağlamakta destekleyicidir.

Mantarlar ve bakteriler düşük molekül ağırlığına sahip serbest metabolitler ile beslenmektedirler. Metalosate Copper da bakırı, düşük molekül ağırlığına sahip özel bir organik bileşik ile gizlenmiş olarak sağlar. Mantarlar bununla beslendiğinde kendileri için yüksek toksik değere sahip bakır ile karşılaşırlar. Metalosate mantarların hücre membranlarına hızla nüfuz eder.

Metalosate Copper’ın emsalsiz hızda alımı mümkün kılan özel şelatı sayesinde; bakırın bitki bünyesine girmesi saatler ile ifade edilir.

 Yaprak Uygulamarı
Sebzelerde ve meyve ağaçlarında 50-200 cc 100 LT su
Tarla bitkileri 25-50 cc Da
 Garanti Edilen İçerik
% 4 Bakır

Diğer Ürünlerimiz