Skip to main content
[:tr]

MONARCH

NEDEN MONARCH ?

 • Suda % 100 çözünebilen azot, fosfor, potas ve organik asitten meydana gelen özel bir üründür.

 • İçeriğinde % 3 patentli içerik ve kompleksli fosfor ile potas bulunan Monarch’ın bitkinin kök bölgesine hareket kabiliyeti diğer MKP gibi gübrelere göre daha yüksektir (mobil).

 • Fosfor ve potası tek bir molekül olarak içermesi dolayısıyla Monarch, bu iki molekülün bitki tarafından aynı anda alınmasını sağlamakta; böylelikle bitkiye enerji katarak meyvelerin kalitesini artırmaktadır.

 • O kadar etkilidir ki bünyesindeki % 3 patentli içerikten dolayı konvansiyonel ürünlere oranla çok daha düşük dozlarda kullanılabilmekte ve onlardan daha etkili olmaktadır.

 • Sebzelerde aşırı boylanma söz konusu olduğunda, damlamadan daha yüksek dozlarda (4-5 l / da) uygulanarak, boğum aralarının kısalmasını ve verimin artmasını sağlar.

 • Özellikle fungisitlerle beraber yapraktan uygulandığında, sinerjik etki yaratarak fungisitlerin etkisini gözle görünür derecede artırır.

 • Periyosidite (var yılı/yok yılı) sorunu olan meyve bahçelerinde yüklü olduğu yıllar düzenli kullanıldığında, bir sezon sonra meyve gözlerini oluşturarak önemli ölçüde periyositenin azalmasına yardımcı olur

* Uygulama dozları toprak ve yaprak analizlerine göre değişebilir.

 Yaprak Uygulamarı  Toprak Uygulamaları
 Sebzelerde ve Meyve Ağaçlarında  300-400 cc 100LT Su  Açık ve Örtü Altı Sebzelerde 2-4 Lt Da

Tarla Bitkileri 300-400 cc Da

 Meyve Ağaçlarında  3-5 LT Da
Tarla Bitkilerinde 2-4 LT Da
 Garanti Edilen İçerik
%2 Azot
%20 Fosfor
 %15 Potasyum

Diğer Ürünlerimiz

[:en]

MONARCH

WHY MONARCH?

 • It is a special product composed of 100% soluble nitrogen, phosphorus, potassium, and organic acid.

 • Containing 3% patented formula and complexed phosphorus and potassium, the mobility of Monarch in the roots is better compared to fertilizers such as MKP (mobile).

 • As phosphorus and potassium is present in the form of a single molecule in Monarch, these two molecules are taken up by the plant at the same time; therefore more energy is provided to the plant, improving the quality of the fruit.

 • It is so effective that thanks to its 3% patented content it can be used at much lower doses than conventional products, still being more effective than they are.

 • If there is overgrowing of the vegetables, it can be applied in higher doses from drip irrigation (4-5 lt/decare) to ensure shortening of internodes and increase in yield.

 • Particularly when used in foliar application together with fungicides, it has a synergic effect and significantly increases the effectiveness of fungicides.

 • In orchards with alternate bearing problem, when applied regularly in fruit bearing years, it helps reducing the problem of alternate bearing to a great extent by forming the fruit buds the next season.

* Application doses may change according to the results of soil and leaf analyses.

 Foliar Applications  Soil Applications
Vegetables and Fruit trees 300-400 cc 100lt water Open and Greenhouse  Vegetables 2-4 lt/decarea

Field crops
300-400 cc/decare

Fruit trees 3-5 lt/decarea
Field crops
2-4 lt/decare
 Guaranteed Content
2% Nitrogen
20% Phosphorus
 15% Potassium

MONARCH

The Best Shot You Have

Product Content: 

2-20-15

3% Special Formulation

WHAT IS MONARCH?

Monarch is extremely safe and uniquely effective product for foliar applications and an ideal phosphorus and potassium source for soil applications through all kinds of irrigation systems. 

WHAT ARE THE ADVANTAGES?

 • Thanks to its special form of potassium and phosphorus it can be used safely during all the periods before flowering and when the leaves are sensitive. 
 • When applied during the flowering period it ensures flower set, and when applied during the sizing period it ensures the quality standard of the fruit. 
 • It plays a critical role in healthy regulation of flower patterns and internodes.
 • In orchards with alternate bearing problem, it reduces the problem to a great extent when applied regularly. 

APPLICATION PERIODS AND DOSES FOR MONARCH

Fruit Trees and Citrus Fruits

It should be applied to soil 10-15 days prior to flowering at 2-4 lt/decare from petal fall through fruit growth period with a total dose of 4-6 lt/decare. For foliar applications, on the other hand, it should be used at 0.50 lt/decare throughout the fruit growth period particularly before and just after flowering. 

Field Crops

It should be applied at 0.30-0.50 lt/decare during flowering, fruit and node formation periods. 

Greenhouse Plants

It should be applied at 2-4 lt/decare during flowering, fruit set and fruit growth periods; but if there is overgrowth of the plant, when applied at 4-5 lt/decare it shortens internodes and increases yield. Similarly, during flowering and fruit growth periods, 0.30-0.50 lt/decare dose can be safely used in foliar applications. 

Open Field Vegetables 

2-4 lt/decare should be applied to soil for flowering and fruit set, and 0.30-0.50 lt/decare to leaves for fruit development particularly at critical times. 

Ornamental Plants

1-2 times of soil applications can be done at 2-4 lt/decare for flowering and trunk development. 

Other Products

[:]