Skip to main content
[:tr]

SEVEN

Neden Seven?

 • Suda % 100 çözünebilen azot, fosfor, potas ve patentli içerikten meydana gelen özel bir üründür.

 • İçeriğinde % 3 patentli içerik ile kompleksli azot, fosfor ve potas olan Seven’ın bitkinin kök bölgesine hareket kabiliyeti, diğer dengeli gübrelere göre daha yüksektir.

 • Birçok dengeli gübrenin potasyum kaynağı potasyum klorür (KCl) olduğundan tuz indeksi yüksektir ve bu tür gübreler bitkilerin kılcal köklerine zarar vermektedir. Seven’ın içeriğindeki potasyum kaynağı ise güvenlidir.

 • O kadar etkilidir ki, bünyesindeki % 3 patentli içerikten dolayı konvansiyonel ürünlere oranla çok daha düşük dozlarda kullanılabilmekte ve onlardan daha etkili olmaktadır.

 • Örtü altı ve açık alan sebze üretiminde 1 dekara 2-4 litre kullanıldığında dallanma oluşturur.

 • Düzenli kullanıldığında sebze ve meyve ağaçlarında homojen bir gelişim sağlar.

* Uygulama dozları toprak ve yaprak analizlerine göre değişebilir.

 Yaprak Uygulamarı  Toprak Uygulamaları
Sebzelerde ve Meyve Ağaçlarında
200-300 cc 100 lt Su
Açık ve Örtü Altı
Sebzelerde
2-4 lt/dekar

Tarla Bitkileri
200-300 cc/dekar

Meyve Ağaçlarında
3-5 lt/dekar
Tarla Bitkilerinde
3-4 lt/dekar
 Garanti Edilen İçerik
%7 Azot
%7  Fosfor
 %7 Potasyum

* Uygulama dozları toprak ve yaprak analizlerine göre değişebilir.

Diğer Ürünlerimiz

[:en]

SEVEN

Why Seven?

 • It’s a special product composed of 100% water soluble nitrogen, phosphorus, potassium and patented content.

 • Containing 3% patented content and complexed nitrogen, phosphorus and potassium, the mobility of Seven in the roots is much better than other balanced fertilizers.

 • As the potassium source of many balanced fertilizers is potassium chloride (KCl), their salt index is quite high and they cause harm to the capillary roots of the plants. The potassium source in Seven, on the other hand, is safe.

 • It is so effective that thanks to its 3% patented content, it can be used at much lower doses than conventional products and still be more effective.

 • When applied 2-4 liters per 1 decare in greenhouse and open field vegetable cultivation, it ensures branching.

 • It provides homogenous development in vegetables and fruit trees when used regularly.

* Application doses may change according to the results of soil and leaf analyses.

 Foliar Applications  Soil Applications
Vegetables and Fruit trees 200-300 cc 100 lt water Open-field and Greenhouse Vegetables
2-4 lt/decare

Field Crops  200-300 cc/decare

Fruit trees
3-5 lt/decare

Field Crops
3-4 lt/decare

   Guaranteed Content
7% Nitrogen

7% Phosphorus

7% Potassium >

SEVEN

Balance Your Plants

Product Content: 

7-7-7

2.5 % Special Formulation

WHAT IS SEVEN?

It’s a balanced product composed of 100% soluble nitrogen, phosphorus, potassium, and special formulation. 

WHAT ARE THE ADVANTAGES?

 • Containing 2.5% patented content and complexed nitrogen, phosphorus and potassium, the mobility of Seven in the roots is much better than other balanced fertilizers. 
 • Thanks to its low salt index, it is both available and safe. 
 • It provides great benefit during vegetative growth and fruit sizing period.

APPLICATION PERIODS AND DOSES FOR SEVEN

Fruit Trees and Citrus Fruits

It can be used at 4-6 lt/decare for soil applications throughout production period for a balanced fertilization. For shoot growth it can be applied 4-5 times with 10-15 day-intervals at 1-2 lt/decare. 

Field Crops

It can be applied 1-2 times to the leaves at 0.30-0.50 lt/decare during early plant development period and 1-2 times to soil at 2 lt/decare during vegetative growth period. 

Greenhouse Plants

It can be applied 1-2 times to soil at 2-4 lt/decare throughout production period for a balanced nutrition. 

Open Field Vegetables 

It can be used 2-3 times for soil application at 2 lt/decare throughout the production period for a balanced nutrition.

Ornamental Plants

It can be applied 2-3 times to soil at 2-4 lt/decare to improve plant vitality during the active development period of the plant. 

Other Products

[:]