Skip to main content

Avail

Uygulanan fosfat gübresinin % 90’a kadarı toprağa uygulandıktan sonra günler içinde toprakta kilitlenir veya bağlanır. Genellikle toprak çözeltisi içinde hektar başına, bitki tarafından kullanılabilecek durumda olan sadece 1 kg fosfat bulunur. Kalan toprak fosfatının ancak küçük bir kısmı az çok iyi bir değişim kapasitesi olan veya kararsız bir fraksiyonda bulunur, fosfatın çoğu ise az bir değişim kapasitesine sahip veya hiç değişim kapasitesi olmayan stabil bir fraksiyondadır. Fosfat gübresinin bağlanmasını azaltabilecek ve toprakta mevcudiyetini devam ettirebilecek teknolojileri uygulamak, iyi tarım uygulamalarına (GAP) karşılık gelir.

Asitli toprak sistemlerinde; fosfatlar alüminyum, demir ve manganez katyonları ile reaksiyona girerek bağlanır. Alkalin toprak sistemlerinde; fosfatlar kalsiyum ve magnezyum katyonları ile reaksiyona girerek bağlanır.
Avail bu katyonları kendine çekerek, bitkilere ya çözelti içinde ya da kararsız durumda daha fazla reaktif fosfattan yararlanma olanağı sağlar.

Toprağın pH değeri ve alüminyum, demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum gibi çok değerlikli katyonlar fosfor mevcudiyetini ve çözünürlüğünü güçlü bir şekilde etkiler. Alkali toprak pH’ı veya pH 6’nın altında seyreden asitli toprak pH’ı genellikle fosforun çözünürlüğünü azaltır. Alkali topraklar, kalsiyum ve magnezyum gibi bazik metaller içeren minerallerle kendini belli ederken, düşen pH değeri ile birlikte demir ve alüminyum asitli toprakta giderek artar ve fosforu alüminyum ve demir-fosfat içinde bağlar. Örneğin, alüminyum ve demir içeren mineraller asitli topraklarda daha hızlı bir şekilde kullanılabilir hale gelerek, daha az çözülebilen ve bitki tarafından daha az kullanılabilen alüminyum ve demir fosfat çökeltisi oluştururlar. Benzer şekilde, arttırılan kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonları da alkali topraklarda fosfor çökeltisi oluşumunu arttırır. Kalkerli topraklarda CaCO3 (kireçtaşı), kalsiyum-fosfor minerallerinin, mineral yüzeylerine tutunmasına neden olarak, fosfor çözünürlüğünü azaltabilir. Tüm bu etkenlerden dolayı, düşük fosfor çözünürlüğüne sahip topraklarda yetiştirilen mahsullerin, Avail ile işlenmiş fosfat gübrelerine olumlu yanıt verdikleri kanıtlanmıştır .

TEMEL ÖZELLİKLER 
Fosfatlı gübre için kullanılan Avail ağırlık olarak %40 oranında maleik-itakonik kopolimerinin sodyum tuzunu içerir. Formülasyonun pH değeri 7-8’dir. Avail , 3-4000 g/mollük moleküler ağırlığı ile 1800 meq/100 g’lık oldukça yüksek bir katyon değişim kapasitesine (CEC) sahiptir. Özgül ağırlığı 1.29 g/ml’dir. CAS numarası ise 556055-76-6’dır. Avail özellikle toprakta bulunan ve fosfatın toprakta bağlanmasına neden olan alüminyum, demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum gibi çok değerlikli katyonlarını kendine çekmesi için tasarlanmış, 30-40 mers’ten oluşan patentli uzun bir zincir polimer yapısıdır.

ETKİ MEKANİZMASI AVAIL’in işleyişi:
Fosfat taneciğinin etrafındaki mikro çevrede negatif yüklü bir kalkan oluşturur.
Avail içerisindeki uzun zincirli negatif yüklü kopolimer, pozitif iyonları olan alüminyum, demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum ile bağlanarak, topraktaki kilitlenmeyi % 30’a kadar azaltır, böylece fosfatın (PO43-) çözünür bir formda kalmasını ve mahsulün kökleri tarafından etkin bir şekilde alınabilmesini sağlar.

FAYDALARI
Avail tamamen suda çözünür, yani toprağa girdiği sırada fosfatlı gübre granülü ile birlikte hareket ederek fosfatın kilitlenmesini birkaç ay boyunca %30’a kadar azaltarak fosfatı korur. Bu çözünürlük, toprakta korunmuş olan fosfatın en başından itibaren bitki tarafından kullanılabilir olmasını sağlar. Avail, uygulandıktan sonra, eklenmiş olduğu gübrenin depolama süresi boyunca tamamen aktif olarak kalır.
Avail, gübre fosfatının toprağa bağlanmasını önleyerek fosforun verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Denemeler, fosforun verimliliğinin iyileştirilmesiyle ve fosfor ile ilgili pozitif bir yanıtın olduğu koşullar altında, uygulama oranlarının, verim kaybı olmadan % 20’ye kadar düşürülebildiğini göstermiştir. Bugün itibarı ile 29 milyon hektardan fazla alanda kullanılmış olup; MAP, DAP, TSP, NP gibi toz fosfat gübrelerinin her türüne uygulanabilir. Avail ile muamele edilmiş fosfatlı gübreler karışımlar içerisinde de kullanılabilir.
*Uygulanabileceği ürün, toprak tipi veya toprak pH’ı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
*Polimer toprakta daha kısa zincirlere ve fonksiyonel gruplara ayrıldığı için CEC aktivitesini muhafaza eder, bu nedenle fosfatın çözünürlüğünü koruyarak gübreye birkaç ay boyunca koruma sağlar.

ÜRÜN KONUMLANDIRMA

Gözlemler, fosfor arttırıcı bir ürüne olumlu bir verim yanıtının beklendiği koşullar altında gerçekleştirilmiştir;yani, toprak analizinde düşük fosfor düzeyi (STP), yüksek alkali veya asit gösteren pH değeri ve düşük fosfor gübresi oranı olması. Yanıt verilen koşullar altında değerlendirilen 116 gözlemde, AVAIL’e karşı ortalama % 4.6’lık bir verim yanıtı kaydedilmiştir (P <0.0001). AVAIL, fosfora karşı olumlu bir yanıtın beklendiği durumlarda uygun bir şekilde kullanıldığında, verimi etkili bir şekilde artırmıştır.

Fosfat kısıtlamalarının mevcut olduğu durumlarda Verdesian, Avail ile muamele edilmiş fosfat gübresi kullanırken normal uygulama oranınızın % 80’ini kullanmanızı tavsiye eder. Böylelikle, hem ticari fayda sağlamış hem de fosfora duyarlı koşullar altında normal veriminize eşit bir verim elde etmiş olursunuz.

SAHA PERFORMANS KRİTERLERİ

Avail, tüm saha koşullarında fosfatı korur. Bununla birlikte, deneyimlerimize göre, yetiştiriciler, işlenmiş fosfatı aşağıdaki koşullar altında uyguladıklarında maksimum faydayı sağlayacaklardır:

Fosfat + Avail Deneme sayısı Ave verim yanıtı kg/ha

Toz P-gübresi

177

559 ( +5.5% )

• Fosfat gübresini serpmenin dışında band uygulaması
• Optimum pH seviyesine sahip olmayan, düşük veya yüksek pH’lı topraklar
• Fosfor gübrelemesine olumlu yanıt veren topraklar
• Düşük organik madde içeriğine sahip topraklar

ÇEVRE

TOZ FOSFAT GÜBRELER İLE KARIŞIMDA KULLANILAN AVAIL’İN DEGRADASYONUNUN DOLAYLI VE UZUN SÜRELİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ – KONTROLLÜ KOŞULLAR ALTINDA İNKÜBASYON ÇALIŞMASI – SONUÇ

AVAIL ürününün kullanım oranı ve bu oranın 3 ila 10 kat fazlasının kullanılması halinde toprak solucanlarının büyüme veya ölüm oranı üzerinde herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. Ürünün, kontrol olarak kabul edilen işlenmemiş tarım arazisine kıyasla, solucanların büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu yönünde gözlemler vardır. Denemede kullanılan tarım toprağı ile karışım halinde tatbik edilen AVAIL uygulamasının sadece toprakla karşılaştırıldığında, solucanlarının çoğalması üzerinde önemli ekotoksik etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

Fosfat gübresi ile birlikte uygulanan Avail; toprak bakterilerini, toprak solucanlarını, diğer toprak canlılarını, balıkları veya faunayı (hayvanları) etkilemez.

Avail ile işlenmiş fosfat, azaltılmış dozdan normal doza kadar uygulanabilir. Rüzgâr ve su ile oluşan toprak erozyonu fosfatı su kaynaklarına yönlendirerek yosun (alg) oluşumuna neden olabileceği için, fosfor minerali uygulamalarının %20 civarında azaltılması söz konusu çevresel tehlikeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Avail polimeri toprakta karbon, oksijen, hidrojen ve sodyum olarak çözünür. Molekülün boyutundan dolayı bitki tarafından alınmaz, bu nedenle de hasat edilen üründe herhangi bir kalıntı bırakmaz.

Diğer Ürünlerimiz