Skip to main content
Category

Haberler

[:tr]Hekagro ile Slajlık Mısırda Taban Gübresiz Yüksek Verim[:en]High Yield Without Soil Fertilizer in Silage Corn with Hekagro[:]

[:tr]

Bursa Karacabey ilçesinde Balto Çiftlik sahibi üreticimiz Ceyda hanım, çiftlik danışmanı Zir.Müh.Ender Şener Bey ile birlikte bu sezon Hekagro ful mısır gübreleme programını uygulamış ve slajlık mısırda bölge ortalamasının %40 daha fazlasını hasat ederek firmamıza teşekkürlerini sunmuştur.Hekagro olarak bizlerde hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz?

[:en]

Ceyda, the owner of Balto Farm in Bursa Karacabey district, applied Hekagro full corn fertilization program this season together with farm consultant Agr.Eng. Ender Şener and thanked our company by harvesting 40% more than the regional average in silage corn. As Hekagro, we wish it to be good and fruitful ?

[:]

[:tr]Hekagro ile Ceviz Üretimi[:en]Walnut Production with Hekagro[:]

[:tr]

Türkiye’de modern ve ileri teknoloji kullanımı ile ceviz üretimine öncülük eden Maycev tarım işletmesi, bitki beslemede de yüksek teknolojiye sahip patentli sıvı organomineral damlama ve yaprak gübreleri ile Hekagro firmasını tercih ederek birim alandan yüksek verim ve kaliteli ürün ile bu yılda hasadını gerçekleştirmiştir.
Son 5 yıldır Hekagro ürünlerini kullanan Maycev tarım işletmesine bereketli ve bol kazançlı bir yıl dileriz.

[:en]

Pioneering walnut production with the use of modern and advanced technology in Turkey, Maycev agricultural enterprise has chosen Hekagro company with its high technology patented liquid organomineral drip and leaf fertilizers in plant nutrition, and has harvested this year with high yield and quality product from the unit area.We wish a fruitful and prosperous year to Maycev agricultural enterprise, which has been using Hekagro products for the last 5 years.

[:]

[:tr]Melis Hekimoğlu Tarım Türk Röportajı[:en]Melis Hekimoğlu Interview[:]

[:tr]

1987 yılında kurulan HEKAGRO, Uluslararası lider firmaların Tarım İlaçları ve Hybrid sebze tohumları alanında Çukurova Distribütörü olarak sektöre giriş yapmıştır. 2003 yılından itibaren, Amerika’nın tarım sektöründe lider 7 firmasının, Türkiye-Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Distribütörlüğünü yapmaktadır. Aynı zamanda yine Amer- ika’dan ülkemize yeni narenciye çeşitlerinin kazandırılması hususunda, lisanslı çeşitler ithal ederek çalışma alanını genişletmeye devam etmektedir.

[:en]

Founded in 1987, HEKAGRO entered the industry as the Çukurova Distributor in the field of Agrochemicals and Hybrid Vegetable Seeds of international leading companies. Since 2003, he has been the Turkey-Southern Europe and North Africa Distributor of 7 leading companies in the agricultural sector of America. At the same time, it continues to expand its field of work by importing licensed varieties to bring new citrus varieties to our country from America.

[:]

[:tr]Patateste Dünya Trendleri ve Patatesin Geleceği[:en]World Trends in Potatoes and the Future of Potatoes[:]

[:tr]

Patateste Dünya Trendleri ve Patatesin Geleceği

Hekagro Solutions olarak 26-27 Ağustos tarihin de Tarım Türk Dergisi tarafından Nevşehir’de düzenlenen ‘’Patateste Dünya Trendleri ve Patatesin Geleceği’’ konulu 3. Patates Paneline sektörün bitki besleme boyutundan bir paydaşı olarak katıldık. Sektörün önde gelen patates ve patates tohumluğu üreticileri ile bir araya gelme şansı yakaladık.
Hekagro Solutions, patates üretimin de yaptığı gübreleme programları ile verimliliği ve karlılığı esas almaktadır. Dolayısıyla toprak-yaprak analizleri ile üretim sürecini yöneterek üreticilerin karlılığını arttırmayı hedeflerken, tüketicinin de lezzetli ve güvenli ürünler tüketmesi için çaba göstermektedir. Hekagro, ithal ettiği özel organomineral, organik ve biyostimülant gübreler ile bitkilerin ihtiyacı olan besin elementlerini topraktan ve yapraktan sağlarken, aynı zamanda da toprak yapısını kirletmeyen aksine ıslah eden bir süreci de başlatmış olmaktadır.
Hekagro Solutions, teknolojinin hayatımızın her alanında etkili olduğu bir süreçte, gübre sektöründe de teknolojik alt yapıları ile lider firmaların(Actagro, Verdesian, Growth Products, Albion, Innovak Global, CropMaster, Zoberbac) ürettiği, hızlı ve etkin bir şekilde, yüzde yüz bitkiler tarafından alınabilen, çevreyi kirletmeyen, daha azı ile daha etkili gübreleri üreticilerimiz ile buluşturmaktadır ve buluşturmaya devam edecektir.

[:en]

World Trends in Potatoes and the Future of Potatoes
As Hekagro Solutions, we participated in the 3rd Potato Panel titled “World Trends in Potatoes and the Future of Potatoes” organized by the Turkish Journal of Agriculture on 26-27 August, as a stakeholder in the plant nutrition aspect of the sector. We had the chance to meet with the industry’s leading potato and potato seed producers.
Hekagro Solutions is based on efficiency and profitability with its fertilization programs in potato production. Therefore, while aiming to increase the profitability of the producers by managing the production process with soil-leaf analysis, it strives to ensure that the consumer consumes delicious and safe products. While Hekagro provides the nutrients needed by the plants from the soil and leaves with the special organomineral, organic and biostimulant fertilizers it imports, it also initiates a process that does not pollute the soil structure, but rather improves it.
Hekagro Solutions, produced by leading companies (Actagro, Verdesian, Growth Products, Albion, Innovak Global, CropMaster, Zoberbac) with its technological infrastructures in the fertilizer industry, in a process where technology is effective in every aspect of our lives, rapidly and effectively, by 100% plants. It brings and will continue to bring together fertilizers that can be bought, do not pollute the environment, and are more effective with less.

[:]

Tomato Days Turkey

Domates Paneli

27-29 temmuz tarihlerinde bu yıl ilki düzenlenen Bursa Karacabey ilçesinde açık alan domates fuarına Agro TV canlı yayın konuğu olarak katılım sağladık.Öncelikle Hekagro firmasından ve ürünlerinden bahsederek bölgede domates üretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara karşı Hekagro çözümlerini sunduk.
20 yıldır edindiğimiz tecrübe ile Türkiye de sofralık sera domatesi ve açık alan sanayilik domates üretiminde  Hekagro solutions firması olarak ,patentli sıvı organomineral damlama ve Biyostimülant özellikli yaprak gübreleri ile toprak ve yaprak analizi esasına dayalı olarak klasik gübrelere göre daha az kullanımını sağlayarak  toprağı, yeraltı sularını ve havayı kirletmeden Birim alandan daha fazla ve kaliteli meyve alınmasını sağlıyoruz.

[:tr]Feyz Çiftliğinde Sencer Solakoğlu ile Hekagro Sıvı Gübre Denemesi[:en]Hekagro Liquid Fertilizer Trial with Sencer Solakoğlu at Feyz Farm[:]

[:tr]

Feyz Çiftliğinde HEKAGRO Sıvı Gübre Denemesi!

İzle Feyz Al programında bu hafta Sencer Solakoğlu ile birlikte Feyz Çiftliğinde “HEKAGRO” sıvı gübre denemesi yapıldı. Sıvı gübreyi direkt tohumun üzerine bırakarak çalışmamıza başlandı. Hekagro, Türkiye Teknik Direktörümüz, Sami Toğan sıvı gübreyi , bilinçsiz sulama ve gübreleme, mısırda kaliteli ve yüksek verim hakkında fikirlerini Agro TV’de paylaştı.

[:en]

Watch Feyz Al program, together with Sencer Solakoğlu, “HEKAGRO” liquid fertilizer trial was carried out at Feyz Farm. We started our work by placing the liquid fertilizer directly on the seed. Hekagro, Turkey Technical Director, Sami Togan shared his ideas about liquid fertilizer, unconscious irrigation and fertilization, quality and high yield in maize on Agro TV.

[:]

[:tr]Neden Hekagro? Neden Structure?[:en]Why Hekagro? Why Structure?[:]

[:tr]
 • Suda % 100 çözünebilen azot, fosfor, çinko ve organik asitten meydana gelen özel bir üründür.
 • Bitkilerde kökler ile çiçeklerin sağlıklı ve kaliteli gelişmesini sağlar; bitkiye enerji taşır.
 • İçeriğinde kompleksli fosfor bulunan Structure’ın bitkinin kök bölgesine hareket kabiliyeti diğer fosforlu gübrelere göre daha yüksektir (mobil).
 • Toprakta bağlanmayan tek çinko fosforlu gübredir.
 • Gerekli fosforun bitkiye istenilen zamanda taşınmasını sağlar.
 • Bitkiler için oldukça güvenli bir ürün olan Structure üretiminde kullanılan teknolojiden dolayı tuz ve ağır metal içermemektedir.

[:en]
 • It is a special product composed of 100% water soluble nitrogen, phosphorus, zinc and organic acid.
 • It ensures healthy and quality growth of roots and blossoms in plants; carries energy to the plant.
 • The mobility of Structure, which contains phosphorus complexes, to the root zone is better compared to other phosphorus fertilizers.
 • It is the only fertilizer with zinc phosphorus that does not tie up in the soil.
 • It ensures the transfer of necessary phosphorus to the plant when needed.
 • Being a very safe product for plants, Structure does not contain salt or heavy metals thanks to its production technology.

[:]

[:tr]Innovak Global’dan Tropikal ve Subtropikal meyve uzmanı Sergio Gomez’in Türkiye ziyareti[:en]Tropical and Subtropical fruits expert from Innovak Global, Sergio Gomez’s visit to Turkey[:]

[:tr]

Geçtiğimiz nisan ayında bitki, kök ve meyve biyostimülantların da uzman, Meksika merkezli Innovak Global firmasının Latin Amerika tropikal meyve müdürü Sergio Adrian Gomez Perez, Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi.

Marmara ve Akdeniz bölgelerinde Hekagro teknik ekibi ile gerçekleştirilen ziyarette, özellikle katma değeri yüksek olmasından dolayı dikim alanları artan başta kivi ve avokado olmak üzere muz seralarını ziyaret ederek bitki besleme ve yetiştiricilik hakkında önemli bilgiler verdi. Mr. Sergio ” Türkiye ye 2.gelişi olduğunu ve zor toprak ve iklim koşullarında bu tür tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiriciliğini korkusuzca yapan Türk çiftçisinin olduğunu ” bir kez daha dile getirdi.

Mr. Sergio özellikle tarımda dijitalleşmenin avantajları konusunda üreticileri bilgilendirdi. Bunlardan bir kaçına örnek verecek olur isek ; Kivi, Avokado, sert ve yumuşak çekirdekli ağaçlarda kök ve tomurcuk testi ile daha kaliteli çiçek ve meyve oluşumunu gözleyebileceğimizi, kök bölgesine yerleştirilen cam fanusun içine yerleştirilen mikro kamera sistemi ile kök bölgesindeki emici kılcal köklenmeyi takip edebileceğimizi, aynı zamanda bitki öz suyundan azot, potasyum ve kalsiyum analizlerini yaparak meyve kalitesi için gerekli parametreleri görebileceğimizi, toprak ve bitki özsuyundaki tuzluluğu anlık ölçerek takip edebileceğimizi belirtti.

[:en]

Sergio Adrian Gomez Perez, the Tropical Fruits Manager for Latin America from Innovak Global company based in Mexico, who is an expert on plant, root and fruit biostimulants, visited Turkey last April.During the visit to Marmara and Mediterranean regions with the technical team from Hekagro, Mr. Perez provided invaluable information on plant nutrition and growing visiting greenhouses for banana and particularly kiwi and avocado, which are increasingly planted more because of their high added value. Mr. Perez stated once again that it was his second visit to Turkey and Turkish farmers were growing these tropical and subtropical fruits under difficult soil and climatic conditions courageously.Mr. Perez particularly focused on the advantages of digitalization in agriculture. To name just a few, he mentioned that we could observe higher quality blossoming and fruit set in kiwi, avocado and trees with soft and hard seeds by means of root and bud test, we could follow the absorbent capillary rooting in the root area by means of a micro camera in a glass funnel to be placed in the root region, we could get the parameters necessary for fruit quality by means of nitrogen, potassium and calcium analyses of the sap, and we could monitor the soil and sap salinity on a real-time basis.

[:]

[:tr]Hekagro Adana Aba Ziraat ve Ali Baba Çiftliği Ziyareti[:en]Hekagro visit to Adana Aba Agriculture and Ali Baba Farm [:]

[:tr]

Dünyanın en büyük gübre tedarikçisi ve iş ortağımız Nutrien’in Başkan Yardımcısı Kent Lambden ve Nutrien’in Küresel İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Nicolas Vaio’yu ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bayilerimizi Kent Lambden, Nicolas Vaio, Hekagro Solutions CEO’su Enis Hekimoğlu, Hekagro  Satış ve Pazarlama Direktörümüz Orçun Sağyaşar ve Hekagro Teknik Müdürü Sami Togan ve Hekagro Adana Takım Lideri Mert Evirgen ile ziyaret ettik.

[:en]

We are very happy to welcome Kent Lambden, the Vice President of Nutrien, the biggest fertilizer supplier in the world and our business partner, and Nicolas Vaio, the Global Business Development Senior Manager of Nutrien. We visited our dealers with Kent Lambden, Nicolas Vaio, Enis Hekimoğlu the CEO of Hekagro Solutions, Orçun Sağyaşar the Sales and Marketing Director of Hekagro, Sami Togan the Technical Manager of Hekagro and Mert Evirgen Adana Team Leader of Hekagro.

[:]

[:tr]Y.K.B. Enis Hekimoğlu Tarla Sera Röportajı[:en]Interview with Enis Hekimoğlu, CEO, at Tarlasera [:]

[:tr]

Toprağın korunması ve tarımsal üretimde verimliliğin artmasına yönelik yeni nesil bitki besleme çözümlerini üreticilere sunduklarını belirten Hekagro Yönetim Kurulu Başkanı Enis Hekimoğlu, tarımda sürdürülebilirliğin, teknoloji kullanımının ve kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin önemine vurgu yapıyor. Ayrıca Hekimoğlu, Türkiye tarım sektöründe eksik gördüğü noktaları ve çözüm önerilerini tarlasera’ya anlatıyor.

[:en]

The CEO of Hekagro, Enis Hekimoğlu, stated that they offered new generation plant nutrition solutions to the farmers to preserve the soil and to increase yield in agricultural production and highlighted the importance of sustainability in agriculture, use of technology and cooperation among public, university and private sector. In addition, Hekimoğlu explained the shortcomings in the Turkish agricultural sector and possible solutions to Tarlasera (a Turkish magazine).

[:]